• Cagla GUL SENKARDES

Maslow 2.0

Dijital gerçeklerimiz ekseninden Maslow 2.0 ihtiyaçlar piramidi..

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak bildiğimiz, Abraham Maslow tarafından bilimsel çalışmalar sonucu ortaya koyulmuş olan kuram insan davranışlarına yön veren temel gereksinimleri anlatır. Fizyolojik gereksinimler, güvenlik gereksinimi, sevgi ve ait olma gereksinimi, saygınlık gereksinimi, kendini gerçekleştirme gereksinimi şeklinde 5 gruptaki ihtiyaçları insanlar bu hiyerarşik sıraya göre öncelikli tatmin ederler.


Post Modern dünyada dijital teknolojilerin tetiklediği kültürel dönüşüm ile Maslow’un kuramı da yeniden düşünülmüş. Dijital teknolojiler ile dönüşen toplumsal kültürde ihtiyaç algılarının isimleri değişmese de tatmin ediliş biçimleri nasıl bir dönüşüm geçirmiş bu yeni piramit çok güzel ifade ediyor. Bana çok tanıdık gelen ihtiyaçlar ve dijital gerçeklerimiz ekseninden yeni Maslow 2.0 ihtiyaçlar piramidi..

Recent Posts

See All

© 2019 Durugörü by Çağla Gül Şenkardeş..
 

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter
  • Instagram Social Icon
  • Spotify Social Icon

Yazılar özgündür ve tüm hakları Çağla Gül Şenkardeş kişisine aittir. Alıntı yapılarak kullanılabilir. All content on this site is unique and the rights belong to Çağla Gül Şenkardeş. Source should be cited before usage.

Cagla Gul Senkardes

Istanbul

caglasenkardes@gmail.com 

Cagla Gul Senkardes

durugoru