İletişimdeki en büyük sorun, gerçekleştiği yanılsamasıdır.  

 

_ George Bernard Shaw